„Świat powinien wiedzieć, ile nas Polaków kosztowało prawo do swojego miejsca na ziemi”.

Te słowa Jana Pawła II powinny być myślą przewodnią nie tylko uroczystości upamiętniającej ludobójstwo, którego ofiarą stali się w dniu 11 maja 1943 roku mieszkańcy Skałki Polskiej, jednej z kilkuset wsi spacyfikowanych przez Niemców.

Ta skromna publikacja, która oddajemy do rąk Czytelników oraz inne, które wyszły dotychczas drukiem, jak np. opracowanie Moniki Banak , wnuczki Józefa Fatalskiego, wydane w Kielcach w 2014 roku na prawach rękopisu pod tytułem Bandycka wieś Skałka Polska zlikwidowana… sukces i jeszcze raz sukces .Pacyfikacja 11.05.1943r., są wyrazem pamięci i pragnieniem oddania hołdu zamordowanym bestialsko w dniu 11 maja 1943 roku w Skałce  Polskiej. Są również przypomnieniem, że rezygnacja z chrześcijańskiego systemu wartości ułatwia dokonywanie zbrodni, stworzenie totalitarnego zbrodniczego systemu władzy mającego na celu m.in. budowanie potęgi własnego państwa i narodu kosztem innych narodów.

W tym miejscu należy odpowiedzieć na pytanie czy możemy przebaczyć tym, którzy eksterminowali obywateli II Rzeczypospolitej. Sądzę, że kierując się chrześcijańskim systemem wartości możemy , nawet powinniśmy to uczynić, by budować mosty pojednania i bezpieczną przyszłość. Ale nie wolno nam o tym zapomnieć, by przestrzegać współczesnych i następne pokolenia przed konsekwencjami rasizmu, faszyzmu, komunizmu, braku chrześcijańskiej tolerancji.

( z książki Stefana Józefa Pastuszki: „Skałka Polska. Symbol patriotyzmu i martyrologii wsi polskiej” Łopuszno- Kielce, maj 2018r.)

 

Zapraszamy do biblioteki po bezpłatną książkę!