Zapraszamy Państwa serdecznie do zakupu monografii „Łopuszno i okolice na przestrzeni dziejów do 2018 roku”.

Autorami publikacji są doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii Izabela Bożyk, historyk, prof. dr hab. Stefan J. Pastuszka (autor ponad 300 publikacji) oraz profesor Romuald Turkowski.

Książka jest do nabycia w Gminnej Bibliotece Publicznej w cenie 50 zł.