Mała Książka – Wielki Człowiek”

Wyprawki Czytelnicze dla najmłodszych

 

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza najmłodszych czytelników wraz z rodzicami po odbiór Wyprawek Czytelniczych, które pozyskaliśmy w ramach akcji „Mała Książka – Wielki Człowiek”, realizowanej przez Instytut Książki.

Akcja skierowana jest do dzieci urodzonych w 2015 roku.

Za każdą wizytę w bibliotece i pożyczenie co najmniej 1 książki nasz mały czytelnik otrzyma 1 naklejkę. W zamian za zapisanie się do biblioteki i wypożyczenie książeczki otrzyma również Kartę Małego Czytelnika.

W wyprawce znajduje się również broszura dla rodziców „Książką połączeni, czyli o roli czytania w życiu dziecka”, przypominająca o korzyściach obcowania z książką od najmłodszych lat. Chcemy, aby książka i czytanie były stałym elementem w życiu dziecka.

7 września 2018 roku o godz. 14.00 spotkaliśmy się w świetlicy Remizy Strażackiej w Łopusznie na Narodowym Czytaniu. W tym roku lekturą do czytania było "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Akcję jak co roku rozpoczęła pani Wójt Irena Marcisz. Wśród zaproszonych do czytania gości byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, pracownicy łopuszańskich instytucji, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie i Stowarzyszenia Kobiety Łopuszna. Uczennice Ula Stachura i Ola Pięta zaśpiewały piosenki patriotyczne.

Wszystkim zaangażowanym w tegoroczna akcję Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy!

 

 

W bibliotece dostępna jest usługa drukowania i laminowania. Wydruk na papierze białym. Za wykonanie usługi pobierana jest opłata zgodnie z poniższym cennikiem: