7 września 2018 roku o godz. 14.00 spotkaliśmy się w świetlicy Remizy Strażackiej w Łopusznie na Narodowym Czytaniu. W tym roku lekturą do czytania było "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego. Akcję jak co roku rozpoczęła pani Wójt Irena Marcisz. Wśród zaproszonych do czytania gości byli nauczyciele ze Szkoły Podstawowej i Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie, pracownicy łopuszańskich instytucji, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Lasocinie i Stowarzyszenia Kobiety Łopuszna. Uczennice Ula Stachura i Ola Pięta zaśpiewały piosenki patriotyczne.

Wszystkim zaangażowanym w tegoroczna akcję Narodowego Czytania serdecznie dziękujemy!