W dniu 29 maja 2023  r., odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie.


Komisja konkursowa obradowała w składzie:

 1. Teresa Pasowska - Przewodnicząca komisji
 2. Sławomir Stelmaszczyk -członek komisji
 3. Beata Starzyk-członek komisji

Komisja dokonała oceny wszystkich prac pod względem plastycznym i zgodności
z tematyką konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu.
W konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jury z spośród 40 nadesłanych prac plastycznych przyznało:

 

W kategorii I – klasy I-IV
I miejsce : Aleksandra Zimecka

II miejsce: Kinga Tkaczewska

                    Karina Ciszek

III miejsce: Maria Zbroszczyk.

 

W tej kategorii przyznano również wyróżnienia dla:

Nikola Łapot, Jakub Mróz, Oskar Stęplewski

 

W kategorii II- klasy V-VIII

I miejsce : Liliana Mogielska

                   Andżelika Knap

II miejsce: Maria Barcicka

                   Szymon Pniewski

III miejsce: Kacper Ambur

                   Barbara Bujak

Wyróżnienia otrzymali:

Roksana Lipowska, Laura Natanek, Kacper Świercz, Albert Dzwonek, Klara Sypniewska, Oliwia Węgłowska, Aleksander Piec, Zofia Kałuża, Marcel Błaszczyk, Maja Smolarczyk, Karol  Kwapisiński, Oliwia Staniszewska, Bartłomiej Nowak, Igor Szklarz, Patrycja Wojda, Dawid Kocik, Julia Ciszek, Liliana Pniewska

 

W kategorii III – Uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce: Olga Nakanziuk

II miejsce: Julia Wodecka

III miejsce: Amelia Zbroszczyk

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Kotwica, Klaudia Szustak


Konkurs zorganizowany został przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie, zaś nagrody ufundowali : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łopusznie ze środków przyznanych przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie

Protokół podpisała
Przewodnicząca komisji konkursowej
Teresa Pasowska

 

 

Link do regulaminu: Facebook

Link do regulaminu: Facebook

Podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka, jaki miał miejsce 29 maja 2022 na terenie Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego w Łopusznie dokonano podsumowania konkursu plastycznego, który organizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie wraz z Gminną Komisją Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym (która wsparła przedsięwzięcie finansowo). W konkursie gminnym wzięły dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, Szkoły w Dobrzeszowie, Filii w Sarbicach i Powiatowego Zespołu Szkół. Napłynęło ponad 100 świetnych prac plastycznych, które oceniła komisja w składzie: Teresa Pasowska (nauczyciel z Powiatowego Zespołu Szkół, członek komisji przeciwalkoholowej) – Przewodnicząca Komisji, Beata Starzyk (dyrektor GOK), Jolanta Krzesimowska (pracownik Urzędu Gminy w Łopusznie, członek komisji przeciwalkoholowej). Komisja miała nie lada problem z wyborem najlepszych. Wszystkie prace były ciekawe. Dokonując oceny prac kierowano się warunkami regulaminu a także osobistymi wrażeniami estetycznymi.

Dyplomy i nagrody wręczyła Pani Wójt, dzięki uprzejmości której do rąk uczestników trafiły wspaniałe, wartościowe nagrody - tablety graficzne, smartbandy, głośniki, słuchawki, pendrivey.

Ta edycja konkursu zakończyła się sukcesem! Jako organizatorzy mamy nadzieję, że otrzymane nagrody będą dla młodych ludzi zachętą do angażowania się w konkursy proponowane przez bibliotekę a nagrodzonym umilą czas i pomogą rozwijać pasje.

 

Laureaci konkursu

 

KATEGORIA I : Klasy I-IV
1. Miejsce:  Lena Szymkiewicz

2. Miejsce:  Kacper Kowalczyk
3. Miejsce:  Julia Barcicka


Wyróżnienia:

 1. Julia Brzóska
 2. Patrycja Kocik
 3. Oliwia Sobczyk
 4. Oskar Stęplewski
 5. Kalina Kozak

 

KATEGORIA II: Klasy V-VIII
1. Miejsce: Liliana Mogielska

2. Miejsce: Paulina Piotrowska
3. Miejsce: Oliwia Sztuka

 

Wyróżnienia:

 1. Maria Pniewska
 2. Eliza Dziedzic
 3. Weronika Biała
 4. Kinga Sypniewska
 5. Szymon Barcicki

 

KATEGORIA III - UCZNIOWIE Z POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ

 1. Olha Nakazniuk
 2. Julia Świercz
 3. Milena Piwowarczyk.

 

W tej kategorii nie przyznano wyróżnień.

 

Regulamin konkursu literackiego "Działo się – Łopuszańskie historie" zorganizowanego pod patronatem pani Wójt Ireny Marcisz

Szanowni Państwo!

Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie serdecznie zaprasza do udziału w Gminnym Konkursie „Działo się – Łopuszańskie historie”.
W załączeniu przesyłamy regulamin konkursu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 41 3914138  

W związku z tym prosimy o przekazanie tych informacji osobom zainteresowanym.

                                                                                                              Z poważaniem
                                                                                                             Organizatorzy


Podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka w dniu 03.06.2021 dokonaliśmy podsumowania konkursu literackiego. Tegoroczna edycja była przeznaczona dla najmłodszych, dzieci i młodzieży. Tematyka i forma konkursu była dowolna. Jego głównym celem było zachęcenie do pisania i prezentowania własnej twórczości literackiej.

Na konkurs napłynęło ponad trzydzieści prac z czego komisja w składzie: Przewodnicząca pani Elżbieta Barańska (polonistka), Pani Magdalena Łuszczyńska (nauczyciel, bibliotekarz), Pani Beata Starzyk (dyrektor GOK) wyłoniła najciekawsze.

 

„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali” - św. Jan Paweł II

Dziękujemy wszystkim za udział i trud włożony w przygotowanie prac w ramach ogłoszonego pod patronatem pani Wójt Ireny Marcisz przez GBP w Łopusznie Konkursu Literackiego o św. Janie Pawle II.

Powołana przez organizatora komisja konkursowa oceniła nadesłane prace i zdecydowała o przyznaniu :

- w kategorii osoby dorosłe:

I miejsce - Jarosław Nyga za wiersz „Pan kiedyś stanął nad twego życia..”

II miejsce - Tadeusz Charmuszko za wiersz „Wołanie do św. Jana Pawła II”

III miejsce - Barbara Kowalczyk – Bernat za wiersz „Sto lat temu…”

- w kategorii dzieci i młodzież

I miejsce - Aleksandra Piec za wiersz „Janie Pawle II”

II miejsce – Tomasz Szwajkowski  za wiersz „ Wspomnienie Jana Pawła II”

III miejsce – Karol Chruściak za wiersz „Jan Paweł II”.

Komisja postanowiła wyróżnić: Piotra Palacza za wiersz ***[Ojcze…], Lenę Januszek za opowiadanie „Niezwykła wizyta w domu papieża”, Wiktora Sypniewskiego za wiersz „Ojcze Święty”, Sarę Dyczkowską za wiersz „Papież Polak”, Bartosza Mędreckiego za wiersz „List do JP II”, Maję Gołda za wiersz „Ty byłeś nam jak ojciec…”

Z nagrodzonymi i wyróżnionymi niebawem się skontaktujemy.

W związku z trwającą pandemią Gminna Biblioteka Publiczna nie będzie organizować spotkania dla uczestników. Po odbiór dyplomów i  nagród prosimy zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godz. od 800 do 1600 do siedziby biblioteki przy ulicy Włoszczowskiej 3.

Niestety, obecna sytuacja przesunęła nasze wspólne spotkanie na przyszły, nieznany termin.

Wybrane i nagrodzone teksty będą publikowane w „Wieściach Łopuszna”  oraz na stronie internetowej biblioteki.

 

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za podjęcie konkursowego trudu!

 

W pełnej wersji artykułu znajduje się galeria wybranych prac.