DYREKTOR MIEJSKO - GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
ogłasza nabór na stanowisko młodszego bibliotekarza

Warunki zatrudnienia:

 1. Wymiar czasu pracy: pełen etat.
 2. Miejsce wykonywania pracy: Łopuszno.
 3. Rodzaj umowy: umowa na czas określony.

Zadania wykonywane na stanowisku:

 1. Obsługa użytkowników biblioteki, udostępnianie zbiorów bibliotecznych oraz 
  udzielanie informacji bibliotecznych, zgodnie z godzinami pracy Biblioteki.
 2. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych.
 3. Organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu książki i czytelnictwa.
 4. Sporządzanie sprawozdań, analiz, planów z działalności biblioteki.
 5. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora MGBP, w tym wydarzeń środowiskowych o charakterze gminnym.
 6. Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń bibliotecznych, przygotowywanie wystaw okolicznościowych.
 7. Przygotowywanie artykułów i materiałów publikowanych w prasie i mediach, plakatów i ogłoszeń.
 8. Udział w szkoleniach i warsztatach doskonalenia zawodowego.
 9. Współpraca ze szkołami, przedszkolami i innymi instytucjami partnerskimi.

Wymagania kwalifikacyjne kandydata:

 1. Wymagania niezbędne:
  1. wykształcenie wyższe lub kierunkowe studia podyplomowe.
  2. znajomość podstawowych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania bibliotek ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o bibliotekach,
  3. obywatelstwo polskie,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. znajomość oprogramowania MAK+,
  2. umiejętność opracowywania materiałów bibliotecznych pod względem formalnym i rzeczowym,
  3. biegła obsługa komputera, znajomość programów biurowych (Microsoft Office), i swobodne korzystanie z Internetu
  4. zainteresowania nowymi technologiami,
  5. wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane: bibliotekoznawstwo, dziennikarstwo),
  6. mile widziana umiejętność korzystania z programów graficznych np. Canva

Cechy osobowe:

 • komunikatywność oraz inne cechy osobowe niezbędne do bezpośredniej pracy z użytkownikiem biblioteki,
 • umiejętność wystąpień publicznych,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • skrupulatność,
 • dokładność,
 • odpowiedzialność,
 • kreatywność

Charakter pracy:

 • praca biurowa,
 • kontakt z czytelnikiem,
 • praca przy komputerze,
 • organizacja wydarzeń publicznych

Wymagane dokumenty:

 • CV,
 • kopia dyplomu ukończenia szkoły,
 • kopie świadectw pracy z poprzednich zakładów pracy lub dokumentów potwierdzających staż pracy.

W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego.

Dokumenty należy składać/przesłać w terminie do 3 marca 2023 roku, do godz. 15.00 do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 26-070 Łopuszno, ul. Włoszczowska 3 lub elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględniane.

Biblioteka zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadamiania o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Oferty odrzucone, które nie zostaną odebrane w terminie 30 dni od zakończenia naboru, zostaną zniszczone.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie

 Administrator informuje, że:

 1. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu rekrutacyjnym,
 2. dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – Kodeksu pracy oraz na podstawie Pani/Pana zgody,
 3. dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
 4. odbiorcami danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty, z którymi administrator zawrze stosowne umowy
 5. w zakresie realizacji usług zewnętrznych wiążących się z przetwarzaniem danych osobowych,
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 7. posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody; wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych w oparciu o tę podstawę, które nastąpiło przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać pisząc na adres: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 8. posiada Pani/Pan prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody,
 9. przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 10. w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pan/Pani skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych MGBP pisząc na adres  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..