Z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa w kraju Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie przyłącza się do apelu o pozostanie w domach. Aby umilić czas narodowej kwarantanny zachęcamy do udziału w konkursie literackim, który zostanie przeprowadzony w formie elektronicznej. Zachęcamy do prezentowania własnej twórczości literackiej. Najciekawsze prace zostaną w całości lub we fragmentach zaprezentowane na łamach „Wieści Łopuszna”. 

Do zobaczenia w lepszych, zdrowszych czasach!

 

Regulamin konkursu dostępny pod poniższym linkiem.

 

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO O św. JANIE PAWLE II

     „Musimy pokonać nasz lęk przed

      przyszłością. Ale nie możemy go do 

      końca pokonać inaczej, jak tylko razem”

                                            (Przemówienie,ONZ,1995)ABY UMILIĆ CZAS NARODOWEJ KWARANTANNY ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE LITERACKIM, KTÓRY ZOSTANIE PRZEPROWADZONY W FORMIE ELEKTRONICZNEJ. 

 

 1. Organizatorzy:

Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie.

 Patronat nad konkursem obejmie Wójt Gminy Łopuszno.

 

    II .     Przepisy ogólne:

 1. Konkurs  ma charakter otwarty - skierowany jest do wszystkich piszących bez ograniczeń.
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z podziałem na dwie grupy wiekowe:

Grupa I - do  18 roku życia włącznie

Grupa II – od 19 roku życia i wyżej.

 1. Tematyka prac literackich ma być inspirowana osobą św. Jana Pawła II, którego 100-lecie urodzin obchodzimy w tym roku.
 2. Oceny przysłanych prac ( wierszy ,opowiadań, wspomnień)  dokona Jury powołane przez organizatora. Decyzja Jury jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.
 3. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną .W  związku z obecną sytuacją i prognozami na przyszłość rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w sposób przewidziany wraz nałożonymi na instytucje kultury restrykcjami.
 4. O ostatecznym podziale nagród decyduje Jury powołane przez organizatora.
 5. Autorzy udzielają zgody organizatorowi na wielokrotne , nieodpłatne wykorzystywanie w całości lub w części przesłanych prac w różnych publikacjach i mediach.
 6. Uprawnienia , o których mowa powyżej przysługują organizatorowi nieodpłatnie.
 7. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora regulaminu konkursu.
 1. Cel konkursu:

- upamiętnienie postaci Ojca Świętego 

- budzenie postawy szacunku wobec postaci wielkiego Papieża- Polaka

- rozbudzenie wrażliwości i aktywności twórczej w dziedzinie literatury

-  wyłowienie  talentów literackich

- rozwijanie wyobraźni twórczej, zdolności i zainteresowań literackich    inspirowanych życiem i działalnością Jana Pawła II

- motywowanie do pracy nad własnymi zdolnościami

- promocja uzdolnionych twórców poprzez druk nagrodzonych utworów w lokalnej prasie. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach.

 

 1. Kryteria oceniania prac:

 

- samodzielność i oryginalność

- poprawność językowa i stylistyczna

- poziom literacki

- wartości artystyczne

- ogólna estetyka utworu

 1.     Przepisy dotyczące prac:
 1. Każdy autor może zgłosić jedną pracę.
 2. Do konkursu można zgłaszać tylko utwory oryginalne, nigdzie nie publikowane i nie nagradzane.   

 

 1. Termin składania prac: 

 

Utwór należy złożyć do GBP w  Łopusznie   drogą elektroniczną na adres e- mail:           Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 z dopiskiem „Praca na konkurs" w terminie do 10.06.2020.

 

Utwór musi być opatrzony : imieniem i nazwiskiem autora, trzeba podać wiek oraz nr tel. kontaktowego , adres e-mail i dane adresowe do kontaktu.

Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody
na wykorzystywanie danych osobowych uczestnika.

Wraz z przysłanym utworem , każdy autor podpisuje klauzulę dotyczącą zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych. Laureaci zostaną powiadomieni o szczegółach , terminie ogłoszenia wyników drogą elektroniczną  lub telefonicznie.