Szczegóły na profilu Facebook

 


  

REGULAMIN I KONKURSU

NA LAURKĘ

Z OKAZJI DNIA BABCI I DZIADKA

„KOCHAMY WAS DZIADKOWIE”

 

 

 1. Organizator

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie ul. Włoszczowska 3 ; Łopuszno.

Patronat nad konkursem sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno Pani Irena Marcisz.

 

 1. Cel konkursu
  1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności plastycznych wśród najmłodszych.
  2.  Ćwiczenie i rozwijanie sprawności manualnych.
  3.  Rozwijanie wyobraźni u dzieci.
  4. Wychowanie dzieci w szacunku dla wartości rodzinnych.
  5. Kształtowanie silnych więzi rodzinnych. 
 1. Warunki uczestnictwa
  1. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
  2. Przedmiotem konkursu jest wykonanie laurki z okazji Dnia Babci i Dziadka bez życzeń w środku.
  3. Każdy uczestnik może oddać na konkurs dwie prace w formacie nie większym niż A5 (A4 złożone na pół). Laurka winna być wykonana w dowolnej technice i z różnych materiałów (z zastrzeżeniem wykorzystania gotowych elementów oraz techniki komputerowej), bez życzeń w środku, do dekoracji należy wykorzystać zewnętrzną część kartki.
  4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 2 prace.
  5. Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.
  6. Prace można składać od dnia 15 stycznia 2024 r. do dnia 21 stycznia 2024 r. osobiście w  w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie przy ul. Włoszczowskiej 3. Dopuszczalne jest przesłanie zdjęcia na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  7. Do pracy należy dołączyć wypełniony Załącznik Nr 1 i Nr 2 do Regulaminu Konkursu na Laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka.
  8. Wyłonienie zwycięzców nastąpi 22 stycznia 2024 r.
  9. Informacja o laureatach zamieszczona zostanie 23 stycznia 2024 r. na Facebooku Biblioteki.
  10. Prace oceni jury powołane przez organizatora i wyłoni trzech laureatów.
 1. Nagrody
  1. Organizator dokona kwalifikacji prac na wystawę pokonkursową.
  2. Nagrodami w konkursie będą upominki rzeczowe.
 1. Uwagi końcowe
  1. Prace zgłoszone do konkursu pozostają własnością organizatora.
  2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imienia, nazwiska i informacji o laureatach konkursu oraz umieszczenie tych informacji w materiałach reklamowych organizatora oraz w mediach i internecie.
  3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
  4. Uczestnicy konkursu zobowiązani są dołączyć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w konkursie.
  5. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do dołączenia pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz na wykonywanie zdjęć przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie podczas rozstrzygnięcia konkursu i wykorzystanie ich w sposób etyczny w materiałach promocyjnych, mediach, gazetach oraz stronach internetowych.

Załącznik nr 1 

do Regulaminu

Konkursu na Laurkę 

z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie na Laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka „Kochamy Was Dziadkowie” na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych mojego dziecka

………………...............................…............ .................................................................................…..

 

/ imię i nazwisko dziecka /                                              / wiek dziecka/

 

w celu wykonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia konkursu organizowanego przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  (RODO).

 

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka oraz publiczne jego wykorzystanie w celach marketingowych, reklamowych i promocyjnych związanych z realizowanym wydarzeniem kulturalnym.

 

Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego dziecka biorącego udział w Konkursie na Laurkę z okazji Dnia Babci i Dziadka „Kochamy Was Dziadkowie”.

 

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie i publikację przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie przekazanych w ramach przeprowadzonego konkursu prac plastycznych.                            
Zgoda obejmuje wykorzystywanie pracy na wszystkich znanych polach eksploatacji, utrwalanie, obróbkę, powielanie, archiwizację, publiczne udostępnianie, jak również przechowywanie.

Powyższa zgoda zostaje wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń
podmiotowych i przedmiotowych.

Oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/a, że prace nie podlegają zwrotowi.
Oświadczam, że posiadam do niniejszych prac plastycznych wszelkie prawa.
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z powyższą treścią i w pełni ją rozumiem.

 

…...........................................................

miejscowość i data

 

………............................................

podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

W tym roku mija 100. rocznica urodzin Wisławy Szymborskiej. Czwartkowe "Letnie spotkanie z poezją" ( 13 lipca) miało na celu odczarować nieco zmarginalizowaną rolę poezji w naszym codziennym życiu. Czytając wiersze noblistki oraz ciekawostki z życia poetki, chcieliśmy uczcić w ten sposób jej pamięć. Bo kto by nie chciał być jak Szymborska? W organizowanym przez MGBP w tym celu konkursie literackim, "Daj się poznać innym", szanowne jury w składzie Pani Elżbieta Barańska i Pani Maria Zasada, odkryło wiele pisarskich talentów.

 

WYNIKI KONKURSU LITERACKIEGO „DAJ SIĘ POZNAĆ INNYM”

 

OSOBY DOROSŁE W KATEGORII POEZJA

 

I miejsce - Pani  Małgorzata Guz za wiersz „Bossa Nova”

II miejsce - Pan Jarosław Nyga za wiersz „Jeśli tylko chcesz”

III miejsce - Pani Ewa Napora za wiersz „ bez tytułu

 

Wyróżnienia:

Pani Urszula Stępień – Daszkiewicz- za wiersz „Portfolio”

Pani Anna Popiel -  za  wiersz ”Smak życia”

 

Szczególne wyróżnienie za wiersz „To właśnie my” dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Józefinie.

 

OSOBY DOROSŁE W KATEGORII OPOWIADANIE

 

I miejsce - Pan Tadeusz Charmuszko za opowiadanie” Majówka”

II miejsce - Pani Kalina Ambur za opowiadanie „Okręt życia”

 

KATEGORIA UCZNIOWIE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

 

I miejsce - Julia Świercz za wiersz ”Anioły”

 

KATEGORIA UCZNIOWIE KLAS IV-VI (POEZJA)

 

I miejsce - Miłosz Dudek -za wiersz „Już czas”

II miejsce -Joanna Chruściak - za wiersz „Daj się poznać innym”

III miejsce - Zuzanna Syska - za wiersz pod tym samym tytułem ”Daj się poznać innym”

Przyznano również wyróżnienie za „Wierszowaną historię Polski według Liliany Mogielskiej.

                   

KATEGORIA UCZNIOWIE KLAS IV-VI (OPOWIADANIE)

 

I miejsce - Błażej Walas - za opowiadanie „Tajemniczy dom”

II miejsce - Wiktoria Kurczyńska - za opowiadanie „Muzyka rozwiązaniem problemów”

III miejsce - Alicja Serafin – za opowiadanie „Wakacje ,które już zawsze zawsze będę pamiętać”

 Wyróżnienie jury przyznało Julii Sochackiej za opowiadanie pt.”Marcowe doświadczenia”.

 

KATEGORIA UCZNIOWIE KLAS VII –VIII

 

I miejsce – Tomasz Szwajkowski – za wiersz ”Zwycięzca”

 

Za udział w konkursie dyplomy otrzymali :

 

 1. Wiktoria Ambur
 2. Magdalena Tkacz
 3. Dominika Sobczyk
 4. Patryk Grzesik

 

Całość naszego czwartkowego spotkania dopełnił wzruszający występ Ani Podgórskiej.

Cieszymy się, że jako instytucja wspierająca i promująca kulturę, możemy po części brać udział w odkrywaniu i promowaniu talentów w naszym regionie i nie tylko.

Wszystkim gościom jeszcze raz dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za rok!

  

 

Bossa Nova

   

 

Rozbudziły mnie

świetliki

z rzęs spłynęły

falą smutku,

wybudzona

w środku nocy,

ze snu wyszłam

po cichutku.

Spacer wydawał

się krótki,

mleczna droga

jak firana,

za nią błękit

twoich oczu…

 

Bossa nova

niewyspana 

 

 

Małgorzata Guz Margo

 

W dniu 29 maja 2023  r., odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie.


Komisja konkursowa obradowała w składzie:

 1. Teresa Pasowska - Przewodnicząca komisji
 2. Sławomir Stelmaszczyk -członek komisji
 3. Beata Starzyk-członek komisji

Komisja dokonała oceny wszystkich prac pod względem plastycznym i zgodności
z tematyką konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu.
W konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jury z spośród 40 nadesłanych prac plastycznych przyznało:

 

W kategorii I – klasy I-IV
I miejsce : Aleksandra Zimecka

II miejsce: Kinga Tkaczewska

                    Karina Ciszek

III miejsce: Maria Zbroszczyk.

 

W tej kategorii przyznano również wyróżnienia dla:

Nikola Łapot, Jakub Mróz, Oskar Stęplewski

 

W kategorii II- klasy V-VIII

I miejsce : Liliana Mogielska

                   Andżelika Knap

II miejsce: Maria Barcicka

                   Szymon Pniewski

III miejsce: Kacper Ambur

                   Barbara Bujak

Wyróżnienia otrzymali:

Roksana Lipowska, Laura Natanek, Kacper Świercz, Albert Dzwonek, Klara Sypniewska, Oliwia Węgłowska, Aleksander Piec, Zofia Kałuża, Marcel Błaszczyk, Maja Smolarczyk, Karol  Kwapisiński, Oliwia Staniszewska, Bartłomiej Nowak, Igor Szklarz, Patrycja Wojda, Dawid Kocik, Julia Ciszek, Liliana Pniewska

 

W kategorii III – Uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce: Olga Nakanziuk

II miejsce: Julia Wodecka

III miejsce: Amelia Zbroszczyk

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Kotwica, Klaudia Szustak


Konkurs zorganizowany został przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie, zaś nagrody ufundowali : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łopusznie ze środków przyznanych przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie

Protokół podpisała
Przewodnicząca komisji konkursowej
Teresa Pasowska

 

 

Link do regulaminu: Facebook

Link do regulaminu: Facebook

Akcja Narodowego Czytania za nami! W tym roku „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza zaprezentowały Panie ze Stowarzyszenia „Kobiety Łopuszna”, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Pani Agnieszka Palacz - nauczyciel polonista ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łopusznie oraz Pan Mariusz Brelski.

Od 2012 roku odbywa się Narodowe Czytanie. Corocznie para prezydencka wskazuje konkretne dzieło literackie, łącząc tematykę dzieła z obchodzonym jubileuszem. W tym roku, ogłoszonym przez Sejm Rokiem Romantyzmu Polskiego do czytania zostały wybrane „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza.  Powodem jest dwusetna rocznica wydania zbioru. Bez takich utworów jak „Romantyczność”, „Powrót Taty”, „Świtezianka”, „Pani Twardowska” trudno sobie wyobrazić ostatnie dwieście lat polskiej kultury.

Paniom, które w doskonały sposób umiliły nam wtorkowe popołudnie czytając wybrane ballady Adama Mickiewicza serdecznie dziękujemy!