W dniu 29 maja 2023  r., odbyło się posiedzenie komisji konkursowej powołanej przez Dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie.


Komisja konkursowa obradowała w składzie:

  1. Teresa Pasowska - Przewodnicząca komisji
  2. Sławomir Stelmaszczyk -członek komisji
  3. Beata Starzyk-członek komisji

Komisja dokonała oceny wszystkich prac pod względem plastycznym i zgodności
z tematyką konkursu, zgodnie z regulaminem konkursu.
W konkursie plastycznym wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Jury z spośród 40 nadesłanych prac plastycznych przyznało:

 

W kategorii I – klasy I-IV
I miejsce : Aleksandra Zimecka

II miejsce: Kinga Tkaczewska

                    Karina Ciszek

III miejsce: Maria Zbroszczyk.

 

W tej kategorii przyznano również wyróżnienia dla:

Nikola Łapot, Jakub Mróz, Oskar Stęplewski

 

W kategorii II- klasy V-VIII

I miejsce : Liliana Mogielska

                   Andżelika Knap

II miejsce: Maria Barcicka

                   Szymon Pniewski

III miejsce: Kacper Ambur

                   Barbara Bujak

Wyróżnienia otrzymali:

Roksana Lipowska, Laura Natanek, Kacper Świercz, Albert Dzwonek, Klara Sypniewska, Oliwia Węgłowska, Aleksander Piec, Zofia Kałuża, Marcel Błaszczyk, Maja Smolarczyk, Karol  Kwapisiński, Oliwia Staniszewska, Bartłomiej Nowak, Igor Szklarz, Patrycja Wojda, Dawid Kocik, Julia Ciszek, Liliana Pniewska

 

W kategorii III – Uczniowie szkół ponadpodstawowych

I miejsce: Olga Nakanziuk

II miejsce: Julia Wodecka

III miejsce: Amelia Zbroszczyk

Wyróżnienia otrzymali:

Julia Kotwica, Klaudia Szustak


Konkurs zorganizowany został przez Miejsko- Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie, zaś nagrody ufundowali : Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łopusznie wraz z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Łopusznie ze środków przyznanych przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łopusznie

Protokół podpisała
Przewodnicząca komisji konkursowej
Teresa Pasowska