Człowiek kocha innych nie dla zysku, lecz dlatego, że w miłości odnajduje szczęście.”

Lew Tołstoj

14 lutego o godz. 1800 w Ośrodku Sportowo - Wypoczynkowym odbyło się II Łopuszańskie Czytanie pt. „Miłość Ci wszystko wybaczy…” zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną i Gminny Ośrodek Kultury. Tematyka tegorocznego spotkania dotyczyła miłości w jej różnym aspekcie. Miłość jest jednym z najpiękniejszych, ale równocześnie najtrudniejszych uczuć. Temat miłości pojawiał się w literaturze już od starożytności. Utwory o miłości różnią się sposobem ujęcia tematu. Najczęściej autorzy opisują miłość niespełnioną . Miłość może mieć różne oblicza. Wśród nich niezwykle ważna jest też miłość do Boga, Ojczyzny, dziecka, rodzinnych stron. Te odniesienia można znaleźć w różnych utworach literackich, co zostało zaprezentowane przez czytających fragmenty prozy i poezji podczas Łopuszańskiego Czytania. Spotkanie rozpoczęła Pani Wójt Irena Marcisz czytając wiersz Bolesława Leśmiana „W malinowym chruśniaku”. Imprezę poprowadziły Panie Renata Polak i Katarzyna Włodarczyk. Potem zebrani mieli możliwość wysłuchania fragmentów „Nad Niemnem”, Nocy i dni”, Potopu”, „Lalki”, „Tristana i Izoldy”, „Pana Tadeusza”, wierszy Wisławy Szymborskiej, Kazimierza Przerwy - Tetmajera w wykonaniu zaproszonych do tego lektorów.

Urozmaiceniem spotkania z literaturą był występ solisty Teatru Wielkiego Opery Narodowej w Warszawie - Pana Andrzeja Zagdańskiego, który dla zgromadzonej publiczności wspaniale wykonał kilka piosenek i pieśni, w przerwie zabawiając zgromadzonych dowcipami na temat miłości, wywołując salwy śmiechu wśród publiczności.

Ważnym punktem spotkania były występy dwóch młodych poetek Pani Małgorzaty Guz i Eweliny Lubeckiej, które zaprezentowały kilka własnych utworów.

II Łopuszańskie Czytanie przebiegło w miłej, kameralnej atmosferze przy ciasteczku, kawie i lampce wina. Zgromadzeni mieli możliwość choć na chwilę oderwać się od codzienności w „saloniku literackim”, jakim na ten wyjątkowy wieczór stała się sala Gminnego Ośrodka Sportowo - Wypoczynkowego.