Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”. Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach zadania zakupiono: 3 komputery all-in-one, kolorową drukarkę laserową, router mesh, głośniki, słuchawki, czytniki kodów, czytnik Amazon Kindle, dyski zewnętrzne, pendrive'y, listwy, program MICROSOFT Office Home&Business. Koszt ogółem zadania wynosił 29255,00 zł, z tego 24450,00 zł dofinansowania z ,,Instytutu Książki".