I. Organizatorzy:

- Wójt Gminy Łopuszno

- Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie

II. Cele konkursu:

- zachęcenie do pisania i prezentacji własnej twórczości literackiej

- poszukiwanie nowych talentów twórczości literackiej 

- rozbudzenie i promowanie twórczości dziecięcej i młodzieżowej

- doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich.

III. Zasady uczestnictwa w konkursie:

  1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży.
  2. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

- uczniowie szkół podstawowych

a) klasy I - IV

b) klasy V - VIII

- młodzież ze szkół średnich

       3. Utwór należy opatrzyć danymi o autorze (imię, nazwisko, wiek, adres, numer telefonu a także nazwę i adres szkoły w przypadku uczniów) oraz oświadczenie o treści: ,,Oświadczam, że jestem autorką/ autorem utworu nadesłanego na konkurs. Utwór nie był wcześniej publikowany i nagradzany w innych konkursach’’. Utwór z danymi i oświadczeniem należy umieścić w  kopercie z adresem organizatora.

IV. Forma literacka :

Jeden autor może nadesłać maksymalnie dwa utwory o tematyce dowolnej w kategorii  utwór „prozatorski” (opowiadanie, bajka, dramat, kartka z pamiętnika…) lub „poezja”. Nadesłane utwory  muszą być pracą samodzielną, wcześniej nienagradzaną i niepublikowaną. Utwory prozatorskie nie mogą przekraczać 5 stron maszynopisu.

V. Kryteria oceniania prac:

- samodzielność i oryginalność

- poziom literacki utworu

- poprawność językowa i stylistyczna

- ogólna estetyka utworu

VI. Termin składania prac:

Prace należy złożyć w formie wydruku lub na nośniku cyfrowym w terminie do 21 maja 2021 roku  na adres: 

Gminna Biblioteka Publiczna

ul. Włoszczowska 3

26-070 Łopuszno

Tel.41  3914138

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

VII. Jury: 

W skład jury wejdą:

- wójt Gminy Łopuszno,

- zaproszony gość,

- przedstawiciel organizatora.

VIII. Nagrody:

Podział nagród leży w gestii komisji. Decyzja komisji jest ostateczna.

IX. Termin rozstrzygnięcia:

Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych utworów zostaną powiadomieni o terminie wręczenia nagród drogą telefoniczną.

Organizator nie zwraca nadesłanych prac i zastrzega sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich w celach promocji oraz zamieszczenie ich w publikacji pokonkursowej.

Zgłoszenie utworu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych autora w celach konkursowych.

Dostarczając prace do Organizatora autor wyraża zarazem zgodę na późniejszą publikację na stronie internetowej i w „Wieściach Łopuszna”

 Do utworu pełnoletni uczestnicy dołączają zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie i publikację ich danych osobowych.

W przypadku osób niepełnoletnich powyższą zgodę wyrażają ich rodzice (opiekunowie prawni)

Nagrodzona i wyróżniona praca zostanie przesłana na XXV Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2021 (Wyniki zostaną ogłoszone we wrześniu 2021 roku).

X. Wymagane załączniki.

 

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) na potrzeby konkursu literackiego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie.

                                                                             ……………………………………….

                                                                                                                      podpis

 

 

 

Oświadczenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka (imię, nazwisko, adres, nr telefonu) na potrzeby konkursu literackiego organizowanego przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Łopusznie.

                                                                             ……………………………………….

                                                                                                                      podpis opiekuna