11.02.2022 o godz. 16.30 w siedzibie Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego odbyło się V Łopuszańskie Czytanie. To literacko – walentynkowe popołudnie było okazją do przypomnienia kilku utworów poetyckich. Wśród znamienitych, czytających gości znaleźli się: Pan Senator Krzysztof Słoń, Starosta Kielecki Pan Mirosław Gębski, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach Pan Grzegorz Piwko. W rolę lektorów wcielili się radni Rady Gminy Łopuszno i sołtysi: Pan Andrzej Cieślicki Przewodniczący Rady Gminy, Pan Tomasz Kowalczyk, Pan Sławomir Pięta, Pan Kazimierz Sadowski oraz Pan Mirosław Śliwka. Patronat nad imprezą objęła Pani Wójt Irena Marcisz, która rozpoczęła całość wierszem Jonasza Kofty „Trzeba marzyć”. Dopisała duża liczba gości. Wśród nich byli: Sekretarz Pani Małgorzata Barcicka, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudzie Strawczyńskiej pani Agnieszka Prędota-Gad, kierownicy jednostek gminnych, nauczyciele, seniorzy z klubów, panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Lasocina.

Uroczystość uświetniły występy wokalistek: Julii Świercz, Karoliny Wawrzeńczyk, Aleksandry Pięty, Katarzyny Twardowskiej oraz duetu rodzeństwa Mani I Ignasia Dzwonków. Jedną z atrakcji były występy podopiecznych Szkoły Tańca Baila pani Anety Węgrzyn.

Co roku podczas „Łopuszańskiego Czytania” z własną twórczością prezentują się młodzi literaci z naszej gminy. Tak było i tym razem. Zebrani mieli możliwość wysłuchać wierszy i erotyków pani Małgorzaty Guz i pani Justyny Sieradzkiej.

Wystąpił również z humorystycznym przedstawieniem Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Dla uczestniczących zorganizowana została Loteria Fantowa.