Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do innowacyjnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.
Ogółem koszt zadania, które będzie realizowane w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Łopusznie wynosi 29255,00 zł, z tego 24250,00 zł to dofinansowanie z Instytutu Książki.