Informujemy, że ogłoszenie wyników konkursu literackiego

”Myśląc Ojczyzna…” , rozdanie dyplomów i nagród

odbędzie się 3 czerwca 2018 (niedziela) podczas festynu z 

okazji Dnia Dziecka na Ośrodku Sportowo-

Wypoczynkowym przy ulicy Włoszczowskiej, który

poprzedzi Parada Niepodległości ulicami Łopuszna.

 

Zapraszamy wszystkich uczestników konkursu!