W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ogłoszony
został konkurs literacki pt. „Myśląc Ojczyzna…”
Konkurs skierowany był do dzieci, młodzieży osób dorosłych a jego celem było pogłębianie
patriotycznych postaw oraz wyłonienie najlepszych prac literackich promujących i
popularyzujących ideę patriotyzmu. Na konkurs nadesłano 45 prac , w tym wiersze i
opowiadania. Otrzymaliśmy prace spoza naszego regionu, z Krakowa, Wieliczki ,Nowej Huty
i Katowic.


Komisja konkursowa w składzie:
1. Magdalena Łuszczyńska - nauczyciel bibliotekarz
2. Małgorzata Gawęda - pracownik GBP w Łopusznie
3. Barbara Pawelczyk – kier. GOK w Łopusznie


Konsultantem konkursu była pani Elżbieta Barańska – polonistka .


Po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami komisja dokonała ich oceny w dwóch kategoriach.


W pierwszej przyznano nagrody dla dzieci i młodzieży i tak:
I . 1. Weronika Walas - za wiersz
2. Natalia Knap - za wiersz
3. Wiktoria Stępień - za opowiadanie
II.1. Jakub Picheta - za wiersz
2..Wiktor Sypniewski - za wiersz
3. Karol Gutyter - za opowiadanie
III. 1. Michalina Perz - za wiersz
2. Julia Stępień - za wiersz
3. Daria Piersiak - za opowiadanie


Ponadto przyznano wyróżnienia :
1. Kamil Szrębowaty
2. Marta Maciejewska
3. Kinga Rowińska
4. Kacper Cichoń
5. Kamila Cichoń
6. Nikola Klimczak
7. Diana Wijas
8. Marianna Dudzińska


W kategorii osoby dorosłe przyznano:

1 miejsce dla pani Anny Piliszewskiej z Wieliczki
2 miejsce dla pani Katarzyny Wiktorii Polak z Krakowa
3 miejsce dla pana Jarosława Nygi z Łopuszna.


Komisja postanowiła przyznać specjalne podziękowanie dla pani Eleonory Wertka za
zaangażowanie i udział we wszystkich edycjach konkursów literackich organizowanych przez
GBP w Łopusznie.


Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.