Szanowni Czytelnicy !

 

Na podstawie rekomendacji Biblioteki Narodowej, 11.05.2020 (poniedziałek) uruchamiamy wypożyczalnię w GBP w Łopusznie. W trosce o bezpieczeństwo Państwa i nasze prosimy o zapoznanie się z  nowymi zasadami korzystania.

 

Zasady pracy Gminnej Biblioteki Publicznej w Łopusznie:

 • Biblioteka będzie czynna dla czytelników od poniedziałku do piątku w godz. 830 do 1530.
 • Od dnia wznowienia biblioteka będzie prowadziła działalność wyłącznie w zakresie wypożyczeń i zwrotów książek.
 • Czytelnicy nie będą mieli wolnego dostępu do księgozbioru i pomieszczeń bibliotecznychKsiążki przygotowuje i podaje wyłącznie bibliotekarz.
 • Wypożyczamy książki w holu przy drzwiach. Czytelnik podaje książkę od strony kodu, odczytujemy czytnikiem zwrot i następnie czytelnik odkłada książki do kartonu .
 • Nie ma możliwości organizacji spotkań, imprez i warsztatów.
 • Nie będzie dostępna dla czytelników czytelnia i pracownia komputerowa. 
 • W bibliotece przebywać będzie mógł tylko jeden czytelnik. Pozostałe zainteresowane osoby powinny czekać w holu biblioteki z zachowaniem 2 m odległości od siebie.
 • Czytelnicy muszą być zaopatrzeni w maseczki, inne nakrycie twarzy oraz rękawiczki.
 • W czasie pracy biblioteki pomieszczenia będą regularnie dezynfekowane (przewidujemy kilkunastominutowe przerwy).
 • Książki zwracane będą umieszczane w wyznaczonym miejscu i będą podlegały kwarantannie.
 • W celu usprawnienia obsługi i ograniczenia czasu przebywania czytelników w bibliotece prosimy o zdalne rezerwowanie książek w systemie MAK, e-mailowo, zamówienia telefoniczne  pod nr tel. 413914138 lub przychodzenie ze spisem książek.
 • Wszystkie zwroty, których należało dokonać w okresie, kiedy biblioteka była zamknięta dla czytelników, trzeba zrealizować do 15 czerwca.