Gminna Biblioteka Publiczna w Łopusznie otrzymała dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego ,,Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0″ Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 6200,00 zł. Pieniądze będą przeznaczone na uzupełnienie naszego księgozbioru, zakup ciekawych, aktualnych publikacji książkowych.